CORONA-INFORMATIE


Patiëntveiligheid en hygiëne staan bij ons hoog in het vaandel, zeker tijdens de coronacrisis. Er zijn aanpassingen gemaakt in de praktijk om ons steentje bij te dragen tijdens deze periode.

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te wassen met water en zeep of te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. Er is een looproute voor patiënten gemaakt binnen de praktijk met éénrichtingsverkeer. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken kunnen we hierdoor met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd. Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.

Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen met 1% waterstofperoxide.

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Nog wat extra aanwijzingen:

• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.

• Volg de aanwijzingen van ons personeel op.

• Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider

meekomen.

• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u daarom op de dag voor uw afspraak op één van de vragen in deze vragenlijst ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om contact op met de praktijk. Wij kunnen dan samen met u bepalen aan de hand van wat extra vragen en de soort afspraak of het verstandiger is om de afspraak te verzetten.