HUISREGELS


Wat kunt u van ons verwachten?

Dossierplicht

Wij houden van elke ingeschreven patiënt een dossier bij. Bij elk contact zal een aantekening worden gemaakt in uw dossier. Ook worden alle behandelingen en behandelplannen hierin opgeslagen. Na uitschrijving zijn wij verplicht uw dossier 20 jaar te bewaren.

Informatie

Wij moeten u informeren over risico’s van behandelingen of het niet behandelen. Ook moeten wij u op de hoogte stellen van kosten en eventuele vergoedingen.

Geheimhouding

Wij hebben geheimhoudingsplicht. Uw dossier mag alleen gedeeld worden indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Onze gesprekken met u zijn altijd vertrouwelijk. Voor kinderen geldt dat wij vanaf zijn/haar zestiende jaar geen informatie mogen verstrekken zonder toestemming van het kind.

Uitschrijving

Wij mogen u uitschrijven als patiënt:

  • bij onaanvaardbaar gedrag tegenover ons personeel.
  • wanneer u uw rekeningen meermaals niet betaald.
  • bij een ernstig meningsverschil over een behandeling waardoor er geen vertrouwen meer is tussen de behandelaar en de patiënt.
  • wanneer u aantoonbaar meerdere keren afspraken niet nakomt.

Behandeling weigeren

Het kan voorkomen dat wij weigeren u te behandelen, dit kan voorkomen:

  • Indien u te laat bent voor uw afspraak. Wij plannen dan een nieuwe afspraak met u in.
  • Mocht de behandelrelatie verstoord zijn door een meningsverschil of is er een gebrek aan vertrouwen dan mag behandeling geweigerd worden.

Spoed

Wij zijn elke dag bereikbaar voor spoed. Indien wij niet aanwezig zijn zal de spoed worden waargenomen door een collega, volg hiervoor de instructies op die te horen zijn op ons antwoordapparaat. Bel in geval van pijnklachten tussen 08.15 uur en 12.15 uur, wij proberen u dan dezelfde dag te helpen. Voor spoedklachten hebben wij tijd vrijgemaakt in onze agenda, u kunt daarom geen voorkeur aangeven voor een bepaalde tijd en/of tandarts.

Wat verwachten wij van u?

Omgang

Wij gaan respectvol met elkaar om. Verbaal en/of fysiek geweld, discriminatie, en intimidatie wordt hier niet getolereerd. Bij geweld, agressie, diefstal en/of vernieling zullen wij de politie inschakelen.

Afspraak nakomen

U bent op tijd aanwezig voor uw afspraak. Bent u te laat dan kan het zijn dat wij de behandeling maar deels kunnen uitvoeren of dat wij een nieuwe afspraak met u in moeten plannen. Komt u een afspraak met ons niet na, dan kan deze in rekening worden gebracht.

Afspraak annuleren

U mag uw afspraak kosteloos annuleren tot 2 werkdagen voor uw afspraak, dit kan alleen telefonisch.

Rekeningen

Onze rekeningen worden verstuurd door Infomedics. Wij vragen u uw rekeningen op tijd te betalen. Mocht u vragen hebben over een rekening dan kunt u contact opnemen met Infomedics. Kunt u een rekening niet in één keer betalen dan adviseren wij u tijdig contact op te nemen met Infomedics zodat u een betalingsregeling kunt treffen.

Contactgegevens

Bij veranderingen in uw contactgegevens geeft u deze aan ons door. Het is noodzakelijk dat wij uw juiste telefoonnummer, e-mailadres en woonadres hebben o.a. voor de afwikkeling van nota’s.

Mondhygiëne

Wij werken graag in een schone mond, poets daarom uw tanden voor uw behandeling of controle.

Privacy

Respecteer de privacy van onze patiënten en werknemers. Maak geen foto’s, video’s of geluidsopnames zonder toestemming te vragen.

Huisdieren

Wij vragen u geen dieren mee te nemen in de praktijk. Met uitzondering van hulphonden.

Klachten

Indien u een klacht heeft over een behandeling of medewerker vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Dit kan zowel telefonisch als schriftelijk. Bent u niet tevreden met de afwikkeling van de klacht dan kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig informatiepunt (TIP), meer informatie hierover kunt u vinden op www.knmt.nl.